Posted on

by

in

Prowitalny Senior 2021

Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych, wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów – Prowitalny Senior 60+

Data rozpoczęcia i zakończenia : 24 czerwca 2021 roku do 15 grudnia 2021

Miejsce: Ochojec Rezerwat, Ligota – Park Zadole, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Katowicach

Opis: Światowa organizacja zdrowia (WHO) definiuje zdrowie, jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Zdrowie powinno być rozumiane jako wartość, kapitał i dobro, które powinno stanowić cel aktywności człowieka, który aby uzyskać ten efekt powinien połączyć różne metody i techniki promocji zdrowia. W naszym projekcie zwracamy uwagę na całościowy aspekt zdrowia seniora obejmujący między innymi takie obszary jak sprawność fizyczna poprzez doświadczenia techniki Nordic walkingu z elementami slow joggingu, relaks i odprężenie poprzez doświadczenie kontaktu z naturą na obszarach leśnych w warsztatach z sylwoterapii – przytul się do drzewa, trenowanie uważności i dobrego samopoczucia poprzez doświadczenie techniki mindfulness oraz gimnastyki ogólnorozwojowej wpływającej korzystnie na poprawę koordynacji ruchowej, percepcji i samopoczucia. Wszystkie metody, które stosujemy w naszym projekcie mają naukowo udowodniony korzystny wpływ na cały organizm, poprzez poprawę sprawności fizycznej aż do poprawy kondycji umysłu i samopoczucia. Zajęcia, które prowadzimy w znacznej części odbywają na świeżym powietrzu gdzie, w kontakcie z naturą, w małych grupach seniorzy doświadczają jej pozytywnego wpływu na swój organizm a przebywanie
z innymi osobami pozwoli na budowanie więzi społecznych i wewnątrzpokoleniową integrację. Warto pamiętać że podstawą profilaktyki procesu starzenia jest ruch, relaks i relacje z innymi osobami i nie zastąpi tego żadna cudowna pigułka.

Poprzez nasz projekt chcemy zachęć seniorów do wyjścia z domu, do wzmacniania swojej kondycji zdrowotnej, ogólnej sprawności. Dodatkowo spotkania w małych grupach uprawiających wspólnie aktywność będzie korzystnie wpływać na budowanie więzi w tej społeczności oraz wewnątrzpokoleniową integrację, Chcemy także pokazać, że zajęcia sportowe w formie umiarkowanej aktywności nie są skierowane tylko do młodych i sprawnych osób, ale dzięki dostosowaniu ich intensywności do potrzeb i możliwości osób starszych mogą przynieść im wiele korzyści. Chcemy jednocześnie zachęć naszych seniorów do otwartości na różne formy aktywności ruchowej i rekreacyjnej oraz uczenia się przez całe życie. Zadania kierujemy do seniorów 60+ mieszkających na terenie Katowic. Pragniemy umożliwić im dostęp do różnorodnych zajęć sportowych o umiarkowanej aktywności ruchowej, które pozwolą na poprawę ich kondycji fizycznej oraz pomogą w nawiązywaniu nowych znajomości, kontaktu
z drugim człowiekiem a także dadzą możliwość poznania nowych form pracy z ciałem wpływających zarówno na dobrostan fizyczny jak i psychiczny. Zależy nam na takim holistycznym przedstawieniu podejścia do zdrowia i zaznajomienia z nim seniorów, gdyż to właśnie kompleksowe podejście do zdrowego stylu życia i jego promocja jest misją naszej fundacji.